РОЗВИВАЄМО ЛІДЕРІВ. СТВОРЮЄМО ІННОВАЦІЇ. ЗМІНЮЄМО СВІТ НА КРАЩЕ.

науковий парк житомирської політехніки

TISC - Центр підтримки технологій та інновацій

Центру підтримки технологій та інновацій (TISC) на базі Житомирської політехніки входить до національної мережі TISCs та створений відповідно до угоди між Університетом Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”.

Метою  центру є забезпечення доступу користувачів до послуг, що відповідають їх потребам у технологічній інформації та підвищення можливостей щодо ефективного використання такої інформації.

Послуги

Базовий рівень – безкошовні послуги

 • надання доступу до патентних і непатентних інформаційних ресурсів;

 • надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів;

 • організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ.

Додатковий рівень – безкошовні послуги

 • надання допомоги в проведенні пошуку та отриманні технічної інформації;

 • надання базових рекомендацій з формування ліцензійних договорів;

 • участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів з питань правової охорони і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, розвитку інноваційної діяльності, проведення патентних досліджень;

 • консультування з загальних питань оформлення і подання заявок (у тому числі в електронному вигляді) на видачу охоронних документів на ОПІВ;

 • надання доступу користувачам до апаратних і програмних засобів TISC; з загальних питань оформлення і подання заявок (у тому числі в електронному вигляді) на видачу охоронних документів на ОПІВ;

Додатковий рівень – платні послуги

надаються за домовленістю, у відповідності до вимог та конкретних умов запиту

 • оформлення документів на отримання прав на ОПІВ;

 • надання консультаційних послуг з питань розробки та реалізації патентної стратегії господарюючого суб’єкта;

 • проведення патентних досліджень, уключаючи дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку об’єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності, патентної чистоти, конкурентоспроможності на основі патентної та іншої інформації, і підготовка звітів про патентні дослідження;

 • розробка рекомендацій щодо отримання (оформлення) правової охорони на виявлені результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і використання їх у суспільному вжитку;

 • аналіз комерційної діяльності на основі патентної інформації, уключаючи ліцензійну діяльність розробників (організацій і фірм), виробників (постачальників) продукції і фірм, що надають послуги, їх патентної політики для виявлення конкурентів, потенційних контрагентів, ліцензіарів та ліцензіатів, партнерів у співпраці; підготовка звітів щодо патентних ландшафтів;

 • проведення моніторингу науково-технічного та інноваційного потенціалу, інтелектуальних ресурсів тощо;

 • оцінка комерційного потенціалу науково-технічних розробок;

 • проведення маркетингових досліджень з метою відбору ринково-значущих проєктів;

 • надання консультаційних послуг з питань розробки та реалізації стратегії комерціалізації прав на ОПІВ;

 • розробка проєктів ліцензійних договорів, визначення умов ліцензії;

 • розробка бізнес-планів інноваційних проєктів;

 • оцінка вартості прав на ОПІВ;

 • попередня оцінка авторської винагороди за використання прав на ОПІВ;

 • технічні послуги (копіювання і сканування матеріалів, друк документів на принтері, набір тексту на комп’ютері, послуги електронної пошти, висновок щодо результатів пошуку інформації на паперових та електронних носіях та ін.);

 • інші послуги, необхідні на різних етапах провадження інноваційної / інтелектуальної, творчої діяльності.

Контакти

Михайло Псюк

КЕрівник tisc

©2021. Innovation Hub of Zhytomyr Polytechnic. All Rights Reserved.